Projekty zrealizowane w roku 2013

1. ACSS - Akademickie Centra Szkolenia Sportowego 

2. Szybciej, celniej, sprawniej - biathlon

3. 31 Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej 

4. 32 Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej

5. Dolnośląskie Święto Sportu

6. MCS - Program Młodzieżowych Centrów Sportu

7. GSP - Program Grup Szkolenia Podstawowego

8. Propagowanie Życia Sportowego w Środowisku Akademickim - Plebiscyt